icon quà tặng
 Manager Cực phẩm
 Manager Cực phẩm

Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Manager Cực phẩm

299,000₫

icon quà tặng
 Làm Chủ Business Analytics
 Làm Chủ Business Analytics

Time Books

Làm Chủ Business Analytics

269,000₫

icon quà tặng
 Đừng Từ Bỏ Quá Sớm
 Đừng Từ Bỏ Quá Sớm

NXB Trẻ

Đừng Từ Bỏ Quá Sớm

115,000₫

Dữ liệu đầu vào của doanh nghiệp rất tốt nhưng nếu thiếu đi việc xử lý và phân tích của người làm Business Analytics thì dữ liệu cũng mãi chỉ là dữ liệu thô, không có giá trị giúp phát triển doanh nghiệp. Vậy trong hàng loạt khái niệm về dữ liệu: big data, data mining, data science… chúng ta nên hiểu về Business Analytics như thế nào là đúng?

Trước khi bước vào phân tích, bộ dữ liệu cần được phân loại và “làm sạch” kỹ lưỡng. Nếu thực hiện hời hợt có thể ảnh hưởng đến tiến độ những bước xử lý về sau. Vậy, nên chuẩn bị và xử lý bước đầu dữ liệu như thế nào cho chuẩn?

Đừng Từ Bỏ Quá Sớm

"Đừng từ bỏ quá sớm, vì thành công chỉ đến với những người có nỗ lực tột bậc trong khoảng thời gian đủ dài. "

- tác giả Trần Hùng Thiện -